COMPTA

 

Compta el teu jardí per les flors

no per les fulles caigudes.


Compta els teus dies per les hores meravelloses,

i oblida totes les penes.


Compta les nits per les estrelles,

no per les ombres.


Compta la teva vida pels somriures,

no per les llàgrimes.


I per gaudir d’aquesta vida,

compta la teva edat en amics, no en anys.