LES COSES SÓN TAL COM SÓN

 

Una gran part dels conflictes de la nostra vida rauen en el fet que sovint ens costa acceptar les coses tal com són. Passem moltes hores intentant fer entrar el clau per la cabota, quan les coses no surten com nosaltres hem previst. Constantment, oblidem que la vida és una escola de formació permanent i que la nostra percepció, ara per ara, és limita al nostre grau de consciència. Per això, sovint, tendim a enfadar-nos amb els altres quan no fan allò que nosaltres esperem que facin, creant tensions al nostre voltant, alhora que vivim en un enfrontament constant amb les circumstàncies de la nostra vida que no quadren amb les nostres expectatives.

 

En el nostre procés personal d’expansió de consciència, cadascú en el seu nivell, té una visió determinada de la realitat. Pressuposar, com tendim a fer, que aquesta visió és la realitat absoluta, és el nostre major auto-engany i una font de conflicte permanent. En canvi, interpretar els esdeveniments, sense entossudir-nos a aconseguir els resultats que esperem, sinó volent esbrinar els missatge que ens ofereixen, és la nostra principal font de saviesa.

 

Els éssers humans, ho sabem, som únics i irrepetibles però, ai las!, incomplets. Hauríem de tenir present que no podem abastar la veritat absoluta i que, possiblement, aquesta sigui la suma de totes les veritats individuals de cada un dels que formem part del col·lectiu humà. Hem de recordar que la vida ens ofereix, a cada instant, eines de creixement, que desaprofitem quan ens entossudim a portar les aigües només al nostre molí.

 

Lluny d’això, davant de qualsevol situació, abans barallar-nos-hi per fer-la anar per on nosaltres voldríem, hauríem d’aturar-nos i intentar desxifrar el missatge que ens vol fer arribar. Això, requereix un grau determinat d’humilitat per acceptar les nostres deficiències com a éssers humans, sense avergonyir-nos-en, ans el contrari, tenint present les nostres limitacions des de la pau i la serenor.

 

Quan les coses no són com nosaltres voldríem que fossin, ens hauríem de plantejar que potser han de ser d’una altra manera. I, des d’aquesta perspectiva, acceptar allò que la vida ens posa al davant, amb la seguretat que res no passa perquè sí.

 

Si ho fem així, s’hauran acabat les baralles amb nosaltres mateixos i amb els altres. La nostra vida fluirà amb facilitat i ens permetrà prendre consciència dels ensenyaments que s’amaguen darrere de cada contrarietat. L’entossudiment ennuvola la nostra percepció de la realitat. L’acceptació, en canvi, ens permet tenir una visió més clara de les coses. No sempre sabem allò que ens convé i la vida té cura de posar les coses al seu lloc.

 

Només des de la pau que ens ofereix la seguretat de sentir-nos estimats des de sempre, podrem observar tot allò que ens envolta amb els ulls de cor i, alhora, aconseguirem transformar els conflictes en oportunitats. Acceptem i serem acceptats, estimem i serem estimats.

 

Regina Ferrando i Ferran

16 d’octubre de 2014