ACTITUDS BÀSIQUES EN SITUACIÓ DE CONFLICTE

 

Els éssers humans naixem amb les mateixes capacitats, tot i que cadascun de nosaltres les desenvolupa en la mesura de les seves possibilitats, d’acord amb la pròpia escala de valors, amb la pròpia cultura i amb la influència de tot allò que l’envolta.

 

Tots i cadascun de nosaltres, en potència, som éssers capaços de sentir-nos plenament confiats, de gaudir de tots els nostres actes, de gestionar correctament les nostres emocions, de deixar-nos afectar per tot allò que ens envolta, de comunicar-nos amb fluïdesa, d’intuir allò que ens convé i de relacionar-nos en harmonia amb allò que ens transcendeix.

 

Ara bé, perquè totes les nostres capacitats es puguin desenvolupar, ens cal viure amb unes actituds determinades, que depenen de la nostra voluntat. Aquestes actituds, que ens convé aprendre perquè determinen el  nostre nivell d’evolució, són quatre: relaxament, joia, consciència i concentració.

 

Per desenvolupar les nostres capacitats precisem d’un cos, una ment i unes emocions flexibles. No podem desenvolupar-nos com a persones completes amb un cos, unes idees i unes pulsions emocionals rígides, això és, difícils de canviar. És primordial aprendre a relaxar el nostre cos, eliminant les tensions produïdes pels neguits del dia a dia. Cal aprendre a eliminar les tensions de la ment, que ens ancoren en un pensament únic i no ens permeten respectar, comprendre i dialogar amb l’altre. Així mateix hem de voler eliminar les tensions emocionals, que ens emmascaren la realitat.

 

La joia és l’actitud que ens permet prendre consciència dels nostre punts forts. Ser agraïts. Llevar-nos cada matí amb la il·lusió de tenir al davant una col·lecció d’oportunitats, i veure la vida no com una rutina que ens aclapara, ni com un perill que ens assetja, sinó com un misteri meravellós a descobrir.

 

A través de la consciència constatem que cada instant és una oportunitat de creixement. Que fins i tot els moments difícils tenen una significació positiva i que, ben aprofitats, ens permeten evolucionar en harmonia.

 

Finalment, la concentració és l’actitud que ens permet viure plenament el present, amb la ment, el cos, les emocions i els afectes sincronitzats. Així, sense distraccions, podem ser objectius amb nosaltres mateixos i amb allò que ens envolta. Sense concentració vivim disgregats, cosa que impossibilita sentir-nos satisfets.

 

Relaxament, joia, consciència i concentració són actituds que ens ajuden a foragitar l’enuig i la por; ens permeten veure la realitat des d’una certa distància, i ens pacifiquen el cor, fent-nos pacients i comprensius davant la calumnia, la mentida i la injustícia dels rígids, dels amargats, dels inconscients i dels insatisfets.

 

Regina Ferrando i Ferran

18 d’octubre de 2012