UNA NOVA VISIÓ DE LA MALALTIA

 

La malaltia és un procés natural de l’ésser humà. La nostra naturalesa es defensa de les agressions tant internes com externes amb la malaltia. La malaltia a nivell físic seria, doncs, la conseqüència d’un desequilibri emocional, mental o espiritual, que no hem sabut gestionar bé.

 

És així, des de les perspectiva de l’ésser humà complet. És a dir, nosaltres no som només un fetge malalt o un ronyó malalt, sinó que som una totalitat que, a causa d’ignorar els mecanismes de gestió dels pensaments i de les emocions, tendim a col·leccionar comportaments inconscients que ens fam mal. L’aparició de la malaltia a nivell físic és l’expressió del cos que es defensa d’aquests comportaments (l’Organització Mundial de la Salut, OMS, accepta que un percentatge molt elevat de malalties físiques són d’ origen psicosomàtic).

 

Des de la nostra mentalitat, ens costa acceptar el què acabem de dir, perquè significa l’assumpció d’una responsabilitat molt important. Significa que hem d’entendre que per guarir les nostres malalties no n’hi ha prou a anar al metge (que també), sinó que, a més, hauríem de voler esbrinar quins canvis hem d’introduir en la nostra manera de viure perquè puguem guarir-nos i, alhora, evitar que la malaltia es torni a reproduir.

 

Aquesta manera de veure la malaltia no ha de ser un motiu per sentir-nos culpables, ans el contrari. No serveix de res pensar que estem malalts perquè volem, ja que no és així. En tot cas, estem malalts perquè no en sabem més, perquè no ens han ensenyat a tenir cura ni del nostre cos, ni dels nostres pensaments, ni de les nostres emocions. Hem d’acceptar, doncs, aquesta mancança cultural i començar a viure d’una manera més conscient.

 

Així, per tal d’evitar desequilibris hem de començar a tenir cura del nostre cos, procurant-nos una alimentació equilibrada i de qualitat. No hauríem de continuar embrutant el nostre organisme amb aliments, que si bé ens plauen a nivell de sabor, sabem que ens fan més mal que bé.

 

Hauríem, també, de començar a tenir cura dels nostres pensaments, procurant eliminar tots aquells que ens omplen de negativitat, exercitant la meditació i la pràctica de respiracions profundes que ens ajuden a aturar el cabal de pensaments i ens proporcionen pau interior, element indispensable per tenir un cos saludable.

 

Finalment, hauríem d’aprendre a gestionar les nostres emocions, sobretot aquelles que ens són perjudicials (ràbia, ira, enveja, por, culpa, etc.), per tal d’eliminar-les de la nostra vida, eliminant així les tensions físiques.

 

Si volem estar bé, se’ns gira feina. Una feina, però, important i necessària perquè ens permet recuperar l’equilibri del nostre ésser i ens possibilita poder gaudir plenament de la vida, estimar i ser feliços.

 

Regina Ferrando

16 de febrer de 2006