LES ACTITUDS BÀSIQUES

 

Si bé és cert que tots els éssers humans naixem amb les mateixes capacitats, també és cert que cada un de nosaltres les desenvolupa en la mesura de les seves possibilitats, d’acord amb la seva escala de valors, amb la seva cultura i amb la influència de l’entorn que li toca viure.

 

Tots i cada un de nosaltres, en potencia, som éssers capaços de sentir-nos plenament confiats, de gaudir de tots els nostres actes, de gestionar correctament les nostres emocions, de deixar-nos afectar per tot allò que ens envolta, de comunicar-nos amb fluïdesa, d’intuir allò que ens convé i de relacionar-nos en harmonia amb allò que ens transcendeix.

 

Perquè les nostres capacitats es puguin desenvolupar ens cal viure amb una actitud determinada, que depèn de la nostra voluntat. Aquesta actitud, que ens convé aprendre perquè determina el  nostre nivell d’evolució, podem resumir-la en quatre mots: relaxament, alegria, consciència i concentració.

 

No podem desenvolupar-nos com a persones completes amb un cos rígid. És primordial aprendre a relaxar-nos com quan érem infants. Cal aprendre a eliminar les tensions produïdes pel neguit de la societat que ens envolta. Això només s’aconsegueix amb la pràctica d’alguna tècnica que ens permeti anar eliminant les tensions originades en la nostra vida quotidiana. Sense relaxament, el nostre cos resta desprotegit i vulnerable. L’absència de relaxament esdevé una de les principals causes de malaltia.

 

L’alegria és l’actitud que ens permet prendre consciència dels nostre punts forts. Ens permet ser agraïts. Ens permet llevar-nos cada matí amb la il·lusió de tenir al davant una col·lecció d’oportunitats. Ens permet veure la vida no com una rutina que ens aclapara, sinó com un misteri meravellós a descobrir.

 

A través de la consciència constatem que cada instant és una oportunitat de creixement. Que fins i tot els moments difícils tenen una significació positiva i que, ben aprofitats, ens permeten evolucionar en harmonia.

 

Finalment, la concentració és l’actitud que ens permet viure plenament el present, amb la ment, el cos, les emocions i els afectes sincronitzats. Així, sense distraccions, podem ser objectius amb nosaltres mateixos i amb allò que ens envolta. Sense concentració vivim disgregats, cosa que impossibilita sentir-nos satisfets.

 

El conreu d’aquestes actituds bàsiques és la clau de la nostra evolució personal. Fem-nos el ferm propòsit de viure la vida amb plenitud. La nostra felicitat no depèn d’allò que ens envolta, sinó del nostre estat interior. Deixem, doncs, de sentir-nos víctimes de les circumstàncies i passem a l’acció.

 

Regina Ferrando

24 de febrer de 2005