LES VACANCES DE PRIMAVERA

 

La nostra societat, en contrapartida al seu ritme frenètic, ens regala cada primavera unes vacances, perquè reposem forces. Per a molts és un cap de setmana molt llarg, per a d’altres, més afortunats, es tracta d’una setmana completa.

 

La Setmana Santa, doncs, ens permet fer una pausa, descansar i fins i tot, per als més agosarats, fer turisme. Enguany, després de la tensió a causa de la guerra a Iraq, pot ser un bon parèntesi per prendre consciència del nostre estat interior.

 

La pau al món, dèiem fa uns dies, depèn de la suma de les paus interiors de cada un dels habitants del planeta. En la mesura que cada vegada hi hagi més persones que gaudeixen de pau amb elles mateixes, que viuen assossegades, la consciència global anirà canviant a una consciència de pau.

 

Quan això sigui possible, s’hauran acabat totes les guerres, les injustícies, les desigualtats. Haurem aconseguir un món més just i solidari, on els conflictes no tindran raó de ser.

 

Aprofitem, doncs, aquestes vacances per prendre bona consciència de què passa en el nostre interior. Observem detingudament els nostres pensaments, cal veure si som nosaltres que controlem els pensaments, o són els pensaments els que ens controlen a nosaltres.

 

Així mateix, cal que observem el nostre cos, prenent consciència de les nostres emocions. Veien també si nosaltres gestionem les nostres emocions, o bé són les emocions que ens gestionen a nosaltres.

 

I per fer això, no calen grans esforços, sinó el ferm desig de voler conèixer-nos. Hem de dedicar estones a fomentar el silenci intern i l’observació de nosaltres mateixos. D’aquesta manera ens podrem adonar que si nosaltres podem observar els nostres pensaments vol dir que no som els nostres pensaments; que si nosaltres podem observar el nostre cos, no som el nostre cos; i que si nosaltres podem observar les nostres emocions, no som les nostres emocions. D’aquesta manera podrem concloure que nosaltres som quelcom més profund i que és justament en aquest nivell on resideix la pau, l’amor i la felicitat.

 

Aprofitem aquestes vacances per alliberar-nos de les nostres presons habituals que són la ment, el cos i les emocions i, d’aquesta manera, podrem gaudir de la presència del nostre Jo Superior que ens permetrà tastar el major benestar i, alhora, ens oferirà la possibilitat de mostrar-nos als altres tal com som i expressar la nostra veritable essència que és l’amor. Així serem capaços d’estimar apassionadament i gratuïta, que és exactament la comesa principal d’aquesta vida i l’única font de felicitat.

 

Regina Ferrando

17 d’abril de 2003